Klaff- och luckbeslag | Theofils

Klaff- och luckbeslag

En stor del av våra luck- och klaffbeslag består av BLUMS serie Aventos som finns i flera varianter beroende på vilken typ av lucka man har. Här hittar du också övriga klaffhållare, luckdämpare och jalusier med mera.