Theofils Design

I början av 2016 gick Theofil Carlsson AB samman med JE-Beslag AB. JE-beslag har kontor i Helsingborg och är nu mer en del av den nybildade koncernen Theofils Group AB. Därför heter de nu Theofils Design, som en avknoppning av Theofils. 

Theofils Design har ett starkt och väletablerat samarbete med de största kök- och badkoncernerna i Europa. Såväl Theofils som Theofils Design arbetar kontinuerligt med produktutveckling och förnyar ständigt sina sortiment för att motsvara kundernas krav.

För dig som kund betyder dessa förändringar främst att du får tillgång till ett bredare sortiment, ett utvecklat produkterbjudande, högre tillgänglighet, fler kontaktytor och smartare logistiklösningar. Vår tanke om att bli en helhetsleverantör som kan ta hand om allt från produktutveckling, konstruktion och inköp till lagerhållning.
Leverans och teknisk support kommer dig också till fördel.
Välkommen!

Tel: +46 (0)10-178 13 03

Adress: Hortensiagatan 6, 256 68 Helsingborg 
Latitud: 56.081148° Longitud: 12.745903°