Klammerpistoler

Omer klammerverktyg för olika benlängder: 6-16 mm eller 15-40 mm.

 

Klammerverktyg 90.38

Klammerverktyg 90.38

Klammerverktyg 90.38 för benlängderna 15-40 mm.
Klammerverktyg 80.16

Klammerverktyg 80.16

Smidigt och lätt klammerverktyg för klammer 80 eller 680 klammer.