Sexkants- och engångsnycklar

Sexkantsnyckel 1610

Sexkantsnyckel 1610

Sexkantsnyckel 1610 (även kallat insexnyckel) i förzinkad stål (Z). Nyckeln är härdad.
Sexkantsnyckel 1611

Sexkantsnyckel 1611

Sexkantsnyckel 1611 (även kallat insexnyckel) i förzinkad stål (Z). Nyckeln är härdad.
U-nyckel 4168

U-nyckel 4168

U-nyckel i förzinkad stål (Z). För mutter M6M, dim. M6 och M8.