Skensystem Tandem för trälådor

Tandem är ett skensystem från Blum särskilt anpassat för lådor i trä. Tandem erbjuder ett helt dolt skensystem som kommer med den dämpade stängningsfunktionen Blumotion eller med det automatiska stängningssystemet Blumatic. Lådorna har dynamisk bärförmåga på 30 eller 50 kg som ger minimal nedsänkning när lådan öppnas.

Tandemskena 560H- med BLUMOTION

Tandemskena 560H- med BLUMOTION

Tandem helutdrag med inbyggd BLUMOTION för lådor och backar med dolt skensystem.
Tandemskena 566H- med BLUMOTION

Tandemskena 566H- med BLUMOTION

Tandem helutdrag med inbyggd BLUMOTION för lådor och backar med dolt skensystem.
Tandemskena 560H - odämpade

Tandemskena 560H - odämpade

Tandem helutdrag för lådor och backar med dolt skensystem.