Viktig information

2020-12-18 Viktigt säkehetsmeddelande från Festool

Berörda produkter: FESTOOL gersågar Kapex KS 88 & Kapex KS 120
Produktionsperiod 2007 till 02/2010

Har du köpt någon av dessa gersågar under perioden så läs noga informationen nedan:

Säkerthetsinstruktioner»