2016-03-15

Beslagsföretag går samman för att skapa unikt kunderbjudande

För att möta marknaden med ett starkt produkterbjudande går beslagsföretagen Theofil Carlsson AB och JE Beslag AB samman. Samgåendet mellan bolagen skapar förutsättningar för att kunna utveckla fler egna produkter och samtidigt bredda och fördjupa produktsortimentet.

JE Beslag AB har ett starkt och väletablerat samarbete med de största kök- och badkoncernerna i Europa och Theofil Carlsson AB, med varumärket Theofils beslag, är marknadsledande beslagsleverantör till snickeri- och träindustri i Sverige. Såväl Theofils som JE Beslag arbetar kontinuerligt med produktutveckling och förnyar ständigt sina sortiment för att motsvara kundernas krav.

- Tillsammans blir vi nu en intressantare spelare på marknaden och kan gemensamt utveckla vårt produkterbjudande framåt, säger Theofils Groups VD, Bo Holmlind. Därtill ska vi fortsätta att ha hög tillgänglighet, många kontaktytor och en smart logistiklösning för våra olika kundsegment. Vi ska bli en helhetsleverantör som kan ta hand om allt från produktutveckling, konstruktion och inköp till lagerhållning, leverans och teknisk support.

Theofil Carlsson AB och JE Beslag AB kommer i och med sammanslagningen att tillhöra den nybildade koncernen Theofils Group AB, som ägs av Vättern Industrier och JE Group. Jacob Olsson, ägare till JE Group, kommer fortsättningsvis arbeta med affärsutveckling inom koncernen.

- Detta är en intressant sammanslagning som stärker båda bolagen och ger goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt, säger Thomas Nilsson, VD på Vättern Industrier.

Den geografiska täckningen kommer inte att ändras i och med samgåendet.

 Sammanslagning mellan JE Beslag och Theofils Beslag

Theofils Group AB, är marknadsledande leverantör av beslag till trä-, snickeri-, kök-, bad- och möbelindustrin i Sverige. I sortimentet finns kända varumärken som Festool, Blum, EKU, Lamello, Designlight, Kesseböhmer,Swede-Wheel med flera. Huvudkontoret finns i Jönköping med filial i Helsingborg samt yrkesbutiker i Stockholm, Malmö och Jönköping. Antal anställda är totalt ca 55 och företaget omsätter 180 miljoner kronor. Theofils Group ägs av Vättern Industrier AB och JE Group. Läs mer på www.theofils.se och www.je-beslag.se »