2015-03-25

Säkra ytterdörren med rätt lås

Det viktigaste för att undvika inbrott och för att göra det så svårt som möjligt för tjuvar att ta sig in, är att fysiskt säkra fönster och dörrar. Att i grunden ha ett godkänt lås förebygger inbrott men den vana tjuven kan ta sig in ändå med hjälp av verktyg. Därför är ett komplement som larm mycket bra för att öka skyddet ytterligare.

Ytterdörren är inte alltid vägen in för tjuven men däremot en vanlig flyktväg för att  bära ut stöldgods. Därför ska man se till att dörren inte kan öppnas inifrån, när man har lämnat hemmet. Detta görs genom att använda ett försäkringsgodkänt lås som fungerar såhär:

Med vredet på dörrens insida låser du dörren säkert när du är hemma (1). Innan du lämnar bostaden, gör ett lätt tryck uppåt på låsstolpens knapp (2). Lås sedan med nyckel från utsidan. Vredet är nu spärrat från insidan (3), vilket gör att om en inbrottstjuv lyckats komma in genom exempelvis ett fönster finns ingen möjlighet att bara kliva rätt ut genom ytterdörren. Låset är då försäkringsgodkänt. När du kommer hem låser du upp med nyckel och vredet är i funktion igen. (4)

Säkra ytterdörren med rätt lås från Theofils

Hos Theofils kan du köpa försäkringsgodkända lås som både är certifierade av SBSC (Svensk Brand & Säkerhetscertifiering) och har skyddsklass SS3522 enligt svensk standard. Behöver du en helt komplett låssats finns Dorma duo som innehåller dörrtrycke, låscylinder och låshus. Låshuset 9192 går även att beställa separat om alla andra delar redan är på plats. Komplettera gärna med borrskydd som monteras direkt på låshuset och som är ej synligt när det är monterat.