2020-01-16

Välj rätt dammsugare

Har du koll på vilka dammklasser du arbetar med? Alla som jobbar med verktyg vet att det dammar. Beroende på vilket material du arbetar i, vilket verktyg som används och om dammsugaren är inkopplad dammar det mer eller mindre. Men har du koll på vilken typ av damm det är du arbetar med, och vilken dammsugare du behöver?

dammklasser

Vissa dammsorter är farligare än andra, och då krävs det olika typer av dammsugare för att ta hand om dammet. Damm är indelat i tre olika klasser – L (low risk), M (medium risk) och H (high risk) enligt europeisk norm och följs av de flesta länder, däribland Sverige.

Dammklass L
Ofarligt damm, som du har i hemmet till exempel och dammsuger upp med en vanlig hemdammsugare. Även material som jord och sand tillhör dammklass L. Dammsugare med klass L, M och H får användas.

Dammklass M
"Vanligt" damm för yrkesarbetaren. Det vill säga trädamm, spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa, latex- och oljefärger. Även kvartshaltigt damm som uppstår vid bearbetning av stenmaterial är M-klassat. Dammsugare med klassning M och H får användas.

Dammklass H
Hälsovådligt damm med cancer- och sjukdomsframkallande partiklar. Damm med partiklar från asbest, bly, asfalt, mineralfibrer, mögelsporer, bitumen, konstgjorda mineralfibrer som glasull.​ H-klassade dammsugare ska användas.

Tips för hälsan vid dammigt arbete 

Använd rätt dammsugare för den typ av damm du arbetar med.

Anslut dammsugaren till elverktyget och använd gärna bluetooth-koppling så dammsugare startar när verktyget gör det.

Använd dammsugare och inte sopborste eller blås vid städning av arbetsplatsen.

Kontrollera dammsugaren regelbundet, rengör eller byt filtret vid behov.

Tänk på att det är din och dina anställdas hälsa det handlar om.

Theofils har dammsugare med L-, M- och H-klass, olika storlekar och med olika effekt för verkstad, snickeri eller byggarbetsplats. Från Festool finns flera varianter med L-, M- och H-klassning och från Mirka har vi dammsugare med L- och M-klass. Se hela sortimentet här»

dammsugare

Vi har självklart också filter, huvudfilter, filtersäckar och andra tillbehör.