Förnicklad träskruv, STKFX

Träskruv i förnicklat stål (N) med kullerförsänkt huvud och krysspår.

Fr. 48.60 KR inkl. moms
Bits:
3,0 = PZ1
3,5 = PZ2
4,0 = PZ2
5,0 = PZ2

Diameter skalle:
3,0 = 6mm
3,5 = 7 mm
4,0 = 8 mm
5,0 = 10 mm