Integritetspolicy

Som kund hos Theofils AB har du rätt att veta vilka personuppgifter som sparas, i vilket syfte och hur länge uppgifterna sparas mm. Vi följer GDPR och nedan finns information som du har rätt till.

Personuppgiftsansvarig organisation:
Theofils AB
Box 1009
551 11 Jönköping
010-178 13 00
info@theofils.se

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

När du registrerar dig som kund och/eller handlar av oss så lagrar vi automatiskt dina kontaktuppgifter i vårt affärssystem. Mot den bakgrunden att du visat intresse kan vi komma att göra eventuella marknadsföringsutskick till dig, både digitalt men ibland också tryckta utskick. Självklart kan du alltid välja att avstå från utskick och detta respekteras omgående.

Hur får ni in personuppgifter om mig?

Informationen vi får om våra företagskunder samlas in genom att du registrerar dig som kund hos oss.  Vi får också in information om en person skriver upp sig för vårt nyhetsbrev eller om någon beställer en katalog. Privatpersoner som handlar hos oss skapar inget konto utan de personuppgifterna som är kopplade till ordern sparas i 7 år med laglig grund i bokföringslagen. Har du varit i kontakt med någon av våra säljare kan det också vara en anledning till att vi lägger upp personuppgifter som är kopplat till ett intresse, avtal eller liknande.

Vilka personuppgifterna sparas om mig?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi sparar:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Faxnummer
  • Titel

Hur lagras och hanteras min uppgifter?

All vår data hanteras och lagras på ett säkert sätt i en säker IT-miljö. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hanteras uppgifterna av tredje part?

Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår drift och datasäkerhet. Detta regleras genom biträdesavtal. Uppgifterna lämnas heller inte heller till tredje land eller internationell organisation.

När raderas uppgifterna?

Personuppgifter kopplade till företag raderas två år efter senast genomförda köp med undantag om vi anser att det fortfarande föreligger intresse hos kunden att finnas med i vårt register. Fördröjning i upp till 6 månader av ovanstående kan förekomma tills automatisk gallring kan genomföras.

Som kontohavare hos Theofils har Kunden rätt att:

– Få en rapport över de uppgifter Theofils behandlar om Kunden
– Begära rättelse av felaktiga uppgifter
– Få sina uppgifter raderade (förutsatt att Theofils inte har rätt att behålla uppgifterna baserat på annan laglig grund).

Vill du också läsa om hur vi hanterar cookies; läs här.