Theofils arbetar mot en mer hållbar framtid

Att vi alla måste jobba mot samma mål och ta ansvar för ett mer hållbart samhälle har nog inte undgått någon. Det handlar om hållbara affärer, om ekonomisk hållbarhet, om hållbarhet för våra medarbetare och om ett långsiktigt samhällsansvar där naturligtvis miljön är en av grundpelarna. Hållbarhet börjar och slutar i ledarskapet inom oss och kräver att verksamheten är och förblir lönsam.

Några samarbetspartners vi arbetar med:

Sunda Hus, Elkretsen, Miljöstrategen, Ansvarsfullt, Näringslivets producentansvar, SCIP

Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att tillgodose samt förstå våra kunders behov, och erbjuda en god kundservice. För säkerställa att arbetsuppgifter kan lösas med gott resultat och korta ledtider, tillsätter vi nödvändiga resurser. Kundtillfredställelse, konkurrensfördelar och trygghet för anställda och ägare, är några saker vi strävar efter.

Kvalitetpolicy

Miljö

Vi på Theofils vill bidra till en bättre miljö och det gör vi genom eget fokus på vår verksamhet och i samarbete med Miljöstrategen/Svensk Miljöbas.

Vi gör årliga revisioner för våra enheter och det dagliga arbetet i vår Miljöhandbok.

Vi tar vårt producentansvar genom bla rapportering till Näringslivets producentansvar, Elkretsen/ Naturvårdsverket, SCIP/ECHA

Vi påför våra leverantörer krav i linje med vårt hållbarhetsarbete.

När det gäller vår förbrukningsel väljer vi fossilfri och förnybar energi.

Miljö

ARBETSMILJÖ/CSR

Vi strävar efter att arbetsmiljön hos Theofils ska vara positiv och med en professionell inställning, gärna med DLX ( Det Lilla Extra) där vi alla har del i eget ansvar för att skapa trivsel och personlig utveckling och att hålla sig informerad om policys och regler. 

Arbetsmiljön skall vara av det slaget att ingen ohälsa eller skador skall kunna uppstå på arbetsplatsen. Detta skall genomsyra i alla beslut och aktiviteter som genomförs.

Arbetsmiljö
SundaHus

SUNDA HUS

Många av våra produkter är nu godkända av Sunda Hus och vi fortsätter med att certifiera fler. Är ni i behov av miljödatablad, så tillhandahåller vi detta.

Elkretsen

Elkretsen (SFS 2022:1276)

Theofils tar producentansvar och rapporterar årligen till Elkretsen samt Naturvårdsverket den statistik som genererats via vår försäljning av berörda artiklar. Därmed bidrar vi enligt förordningen till återvinningsmålen hos El-kretsen.(Paragraf 24-27 2022:1276).

Certificat product

Certificat battery

Energi

Energi

Vi föredrar och väljer fossilfri förnybar förbruknings-el där så är möjligt, samt hållbar fjärrvärme. Vi gör årlig revidering av dessa tjänster.

ANSVARSFULLT

Ett ledningssystem som bygger på frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Strukturen i frågorna täcker Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar.

Delrapport Globala målen
Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapport ISO
Hållbarhetsutvecklingsrapport

Näringslivets producentansvar

Theofils tar producentansvar och rapporterar löpande till Näringslivets Producentansvar samt Naturvårdsverket den mängd förpackningar vi nyttjar i vår verksamhet. (Tidigare FTI / Repa)

Theofils diplom

Svensk miljöbas

För Ledningssystem i vårt miljöarbete har vi valt att utbilda och licensiera oss hos Miljöstrategen i Jönköping och Svensk miljöbas. Sedan Maj 2021 är vi miljödiplomerade.

Theofils miljödiplom 2024

Agenda 2030

AGENDA 2030

Theofils verkar för uppfyllnad av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Detta är kopplat och visualiserat i arbetet med Ansvarsfullt.

Jönköping Universitet

Examensarbete och Praktik hos Theofils

Vi ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. I mån av plats och behov tar vi därför gärna emot examensarbetare, studenter och praktikanter för att medverka till att driva vår verksamhet framåt och samtidigt ge ömsesidiga förutsättningar till ett givande uppdrag.

Scip

SCIP/REACH

Theofils arbetar med det nya Avfallsdirektivet för att minska andelen produkter som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution och vi följer kemikalieinspektionens direktiv.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Theofils-huvudkontor

Våra 3 huvudpolicys

Våra 3 huvudpolicys; arbetsmiljö-, kvalitet- och miljöpolicy, fastställer de grundläggande principer och värderingar vi vill skall råda på Theofils. De är våra vägvisare för att ständigt bli ett bättre och säkrare företag för medarbetare och kunder.

Arbetsmiljöpolicy
Miljöpolicy
Kvalitetspolicy

Code of conduct

Code of conduct

Ta del av vår uppförandekod för företag och organisationer vi samarbetar med, för att säkerställa att vi arbetar på ett etiskt, socialt och och miljömässigt korrekt sätt.

Läs mer

Skötselråd

Ta hand om dina produkter på rätt sätt. I nedan länk hittar du information om våra olika material och hur du vårdar dem.

Skötselråd

Materialspecifikationer / konfliktmineraler

Theofils kräver av våra leverantörer att inte använda konfliktmineraler i produkter som marknadsförs via Theofils. Det gäller tantalum, tin, tungsten och guld från konfliktdrabbade länder.

Dokument