TIMBEREX Polerduk

Används för att ta bort överskottsolja vid grunbehandling, underhåll eller polering med Timberex oljor.

Fr. 44.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Om Welin Polerduk använts för att ta bort överskottsolja vid grundbehandling eller underhåll med Timberexolja, lägg den i ett kärl med vatten direkt efter användning och låt ligga minst 24 timmar för att undvika självantändning.