Limtvätt 4450

Avsett som hjälpmedel vid rengöring av limspridare och blandningsutrustning, för i första hand cascorit.

Fr. 287.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Limtvätt emulgerar limresterna i vattnet och förhindrar utfällning av limrester i kärl och ledningssystem. Ska påföras utrustningen före avsköljning med vatten och i möjligaste mån inblandas i de kvarvarande limresterna.

Ladda ner pdf (25,4 KB) nedan för ytterligare produktinformation, bruksanvisning samt teknisk data.