Cobolt – Låskistfräsar

Låskistfräsar med med bottenskär. Modell 203-920 har även förställda skär. Fräs 203-920 används tillsammans
med maskinens sidoanslag eller med mall och medger mycket
snabb urfräsning av låskistan. Låskistfräs 207-916 kan även
specialbeställas med dubbla kullager.

Fr. 1,223.00 KR inkl. moms

Beskrivning

För att eliminera risken för krökt skaft bör anvisningarna nedan
följas.
1. Använd alltid anslag eller mall.
2. Skjut in fräsen i maskinfästet så långt det går.
3. Fräs i steg med litet avverkningsdjup (5 – 6 mm). Använd
maskinens revolveranslag.
4. Mata maskinen långsamt och stadigt.
5. Lyft inte bort maskinen förrän fräsverktyget helt slutat rotera.
6. Tänk på att fräsen ev. sticker ut nedanför bottenplattan.

Ritningar