Vattensäkra köket

Boverkets byggregler är tydliga för hur ett kök ska vattensäkras, ändå är det många kök som byggs i Sverige utan korrekt vattenskydd. När en vattenskada väl sker är det byggherren, den ansvarige för installationen som är skyldig att betala kostnaderna, inte beställaren. Att vattensäkra ett kök kostar inte många kronor och om fler kände till och följde byggreglerna skulle miljarder kronor sparas på försäkringskostnader, varje år.

Vattensäkra köket

Varje år betalar svenskar cirka 10 miljarder kronor i försäkringskostnader på grund av skador orsakade av vattenläckor, det är mer än de sammanlagda försäkringskostnaderna för brand och stöld ihop. Av de 10 består cirka 4 miljarder av läckor orsakade i köket. Det har även skett en stadig ökning av antalet vattenskador de senaste 10 åren. En av de vanligaste orsakerna till vattenskador i kök är läckage från vitvaror och rör i dolda utrymmen. Trots att köket innehåller fler vitvaror som riskerar vattenläckage än någon annan plats i hemmet (det finns sju gånger fler vattenkopplingar i köket än i tvättstugan till exempel), är det flera svenska hem som saknar ett korrekt vattensäkrat kök.

Vattensäkra under diskbänken

Det är många gånger som man inte upptäcker vattenläckage innan det är för sent, över 90% av alla vattenskador är droppläckage under lång tid. Ett kylskåp kan läcka 1 dl vatten per dygn och om vattnet inte leds bort kommer man förr eller senare råka ut för en vattenskada. För att undvika både tråkiga och onödiga kostnader kan du enkelt vattensäkra ditt kök för så lite som 1 500 kronor. Försäkringsbolagen betalar inget vid vattenskador om köket är felinstallerat. Med en enkel och förhållandevis billig lösning kan du istället vara trygg i att slippa oväntade utgifter. Det är också värt att vattensäkra köket ur en hälsosynpunkt eftersom fukt orsakar mögel och potentiellt hälsoskadliga gaser.

Produktbilder Vattensäkert kök

Boverkets byggregler, BBR 6:5334 säger följande om vattenanslutningar på dolda ytor:
”Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.”

Trots att reglerna kring vattenskydd är tydliga är det många som inte känner till dem eller kringgår dem när de installerar nya kök. Dessa regler gäller byggherrar, de som är ansvariga för installationen vilket alltså även kan innebära att du som snickare eller privatperson kan vara ansvarig.

Med produkter från Tollco kan du känna dig trygg om olyckan skulle vara framme. I sortimentet finns produkter för att vattensäkra hela hemmet om så önskas, komplett med larm kopplade till mobiltelefonen och ström- och vattenfelsbrytare. Men ofta räcker det att installera vitvaruunderlägg och golvskydd på de platser där det finns risk för vattenläckor. Alla Tollcos produkter ser till att vattnet leds fram så det blir synligt. På så sätt kan en eventuell läcka upptäckas i god tid. Hur avancerat kök och våtutrymmen säkras varieras men det är rekommenderat att hela köksinredningen säkras med golvskydd som leder fram vattnet under diskmaskinen där det kan rinna ut. Produkterna är typgodkända och har provats och godkänts av Statens provningsanstalt. Alla produkter uppfyller samtliga krav som anges i svenska lagar och föreskrifter och funktionen garanteras om installationen är korrekt.