Frontkoppling för Movento

Koppling, höger + vänster, för Movento–skenor. Kopplingen har integrerad sidojustering.

Fr. 84.00 KR inkl. moms