Trälim 3311 D3

Trälim för limning av lameller, dörrar eller golv.

Fr. 101.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Limmet binder snabbt och är lämpligt för högfrekvens-limning. Uppfyller kraven i SS-EN 204, klass D3.
Fuktbeständig, elastisk. Uppfyller kraven enligt SS-EN 204, klass D3. Den öppna väntetiden är max 8 min. vid 20°C, 65% rumsfuktighet och en limspridning av ca 150 g/m2. Den slutna väntetiden är max 10 min. vid 20°C, 65% rumsfuktighet och en limspridning av ca 150 g/m2. Polyvinylacetatdispersion (PVAc)
Lösningsmedel: Vatten

Ladda ner pdf för ytterligare produktinformation, bruksanvisning samt teknisk data.