Trälim 3346 D4 med härdare 3336

Trälim för limning av fönster, dörrar, väggelement, impregnerat trä, inredningsdetaljer i badrum och liknande, där kraven på fukt och vattentålighet är höga.

Fr. 150.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Cascol 3346 med härdare 3336 ger en ljus limfog. Uppfyller norm EN SIS-204 klass D4. Polyvinylacetatdispersion (PVAc).
Lösningsmedel: Vatten.
Lågt verktygsslitage.
Lång brukstid (60 dagar i väl sluten förpackning vid 20°C
Maximal öppen väntetid vid 20°C 12 min. Presstid vid furufogar vid 20°C 20-45 min. Lagringstid 1 år +20 °C.

Härdare används tillsammans med lim 3346.
Uppfyller norm EN SIS-204 klass D4
Blandningsför- hållande: 100 / 5 viktsdelar.
Lagringstid 3 år +20°C.
Maximal öppen väntetid vid 20°C 12 min
Presstid vid furufogar vid 20°C 20-45 min