I-line 50 reservdelar

Beslagssatser och delar till både gamla och nya Iline. De dubbla styrkskenorna monteras utanpåliggande men den enkla gamla skenan fräses in.

Fr. 72.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Skenorna finns i olika längder. Stoppen kan endast användas i bottenskenan. Kan kapas i fixmått enl önskemål, kontakta Theofils.