Cobolt – Sinkfräsar s.k. axstjärtfräsar

Sink-/Gradfräsar för sinkfräsning vid sammanfogning av lådor, skåp etc.

Fr. 573.00 KR inkl. moms

Beskrivning

Utförandet med sinkfräsen blir mycket vackert och hållbart. Används ofta med sinkaggregat. O.B.S. Förfräs med notfräs vid längre spår.